Minne van der Sluis
Docent

Minne van der Sluis

Mijn hele carrière hou ik mij bezig met performance management, business intelligence en datawarehousing. De laatste tijd ook meer en meer met big data en data science. Hoewel ik al geruime tijd als management consultant werk, is mijn interesse en affiniteit met methoden, technieken en tooling gebleven. Kernvraag is en blijft: hoe deze voor organisaties echt goed te benutten?

Specialisaties: business intelligence en datawarehousing, big data en data science, managementinformatievoorziening, kennis-technologie, risicomanagement en handhaving (bestrijding fraude en misbruik), sociale zekerheid en zorg, corporate performance management en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Tot ziens bij één van onze opleidingen!

Minne van der Sluis